Uslovi korišćenja / Plaćanje putem interneta/ Politika privatnosti / Internet kolačići (cookies)

Dobrodošli na sajt Jahting kluba “Kej”

Posetom sajta www.klubkej.com, kao i rezervacijom i/ili kupovinom karata na našem sajtu, prihvatate naše Opšte uslove korišćenja sajta. Opšti uslovi korišćenja našeg sajta su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije kojima se uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti, te su Opšti uslovi usaklašeni sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove, s obzirom da nastavakom posete našem sajtu, registracijom, rezervacijom ili kupovinom karata smatraće se da ste saglasni sa Opštim uslovima. Ukoliko ne prihvatate Opšte uslove, molimo Vas da napustite sajt.

OPŠTI USLOVI

Ovaj internet sajt je u vlasništvu privrednog sruštva Jahting klub “KEJ” d.o.o, Beograd, Marka Nikolića br. 9, MB:21104906, PIB: 108980328. Sve slike, logotipi, žigovi, audio i video materijali na ovom sajtu su vlasništvo navedenog privrednog društva. Na sajtu mogu biti postavljene slike, dokumenta, audio i video materijali kako vlasnika sajta, tako i drugih lica – autora, uz njihovu saglasnost. Strogo je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, prosleđivanje, korišćenje ili na bilo koji drugi način povređivanje prava svojine ili autorskih i srodnih prava, kako vlasnika, tako i drugih lica čiji je sadržaj objavljen na našem sajtu, bez saglasnosti ili bez navođenja originalnog izvora („share“ ili deljenje). Svaka povreda prava vlasništva ili autorskih i srodnih prava podleže materijalnoj, nematerijalnoj i krivičnoj odgovornosti, te će u slučaju povreda biti pokrenut odgovarajući sudski postupak.

Trudimo se da naš sajt bude pregledan, funkcionalan, tačan i ažuran. Nažalost, može se desiti da se provuče netačan podatak ili štamparska greška ili neaužurnost podataka usled tehničkih problema. Takođe, ne možemo Vam garantovati da će sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, ili da je kompatibilan sa Vašim hardverom/softverom, te ćemo se truditi da sve nedostatke u funkcionisanju sajta otklonimo blagovremeno. Zbog svega navedenog, obaveštavamo Vas da sajt korisite na sopstvenu odgovornost, te nismo odgovorni za bilo koju štetu, materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektu koja nastane iz korišćenja sajta ili u vezi sa sajtom i njegovim sadržajem. Preporučujemo Vam da prvo proverite informaciju koju pročitate pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Molimo Vas da ukoliko primetite neku grešku ili imate problem prilikom korišćenja sajta, da nas kontaktirate putem elektronske pošte, na adresu kontakt@klubkej.com

Naš sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima (ka našim poslovnim partnerima, sajtovima koji sadrže korisne informacije iz delatnosti vlasnika, sajtovi sa opštim informacijama i sl.), te Vas upozoravamo da ne kontrolišemo sajtove čiji linkovi se nalaze na našem sajtu, niti smo odgovorni za njihov rad, sadržaj, politiku privatnosti, opšte uslove korišćenja, usluge ili proizvode na sajtovima trećih lica. Ukoliko se odlučite da posetite sajtove ovih trećih lica, a preko linkova na našem sajt, to činite na sopstvenu odgovornost i na sopstveni rizik.

Korišćenjem, registracijom ili rezervacijom na našem sajtu prihvatate sve rizike koji razumno mogu da nastanu iz korišćenja sajta. Zabranjeno je korišćenje bilo kog materijala sa našeg sajta za sopstvene potrebe, profitabilne i komercijalne potrebe ili u bilo koje druge svrhe kojom se dira u pravo svojine i u autorska i srodna prava.

USLOVI REZERVACIJE I KUPOVINE KARATA PUTEM INTERNET PLAĆANJA

Molimo Vas da pre kupovine na našem sajtu, pažljivo pročitate Opšte uslove korišćenje kao i Uslove rezervacije I kupovina karata putem internet plaćanja.  Rezervacijom i kupovinom na našem sajtu, smatraćmo se da ste pročitali opšte i posebne uslove i da ste saglasni sa njima u potpunosti.

Sve proizvode/usluge/karte koje želite da kupite putem sajta www.klubkej.com možete platiti na dva načina:

 • gotovinom ili platnim karticama prilikom dolaska na krstarenje
 • platnim karticama putem internet plaćanja.

Ukoliko posedujete Visa, MasterCard ili Maestro platnu karticu odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje, možete izabrati ovaj način plaćanja. Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmereni na stranicu UniCredit Banke na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje.

Iz sigurnosnih razloga, podaci o vašoj platnoj kartici su vidljivi samo UniCredit Banci a.d. kao procesoru kartica. Stranica banke je zaštićena i sigurna za ovaj način plaćanja, u skladu sa pozitivnim propisima.

Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste.

Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.

U slučaju plaćanja platnom karticom Vas račun ce automatski biti zaduzen u iznosu porudzbine.

Klikom na dugme “Plati online” dobijate automatsku e-mail poruku koja Vas obaveštava da je rezervacija uspešna i  automatsku e-mail poruku koja Vas obaveštava da ste platili.

Ukoliko nismo u mogućnosti da realizujemo krstarenje u odabranom terminu, primićete e-mail u kojem ćemo Vas to obavestiti. U tom slučaju porudžbenica neće biti realizovana, a Unicredit banka će na zahtev Jahting kluba KEJ obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Povrat novca može da traje do 5 radnih dana.

Ukoliko ste sprečeni da dođete za rezervisano i palćeno krstarenje, možete da otkažete najkasnije  24h pre zakazanog termina. Krstarenje možete otkazati putem mail-a, klikom na link koji dobijete prilikom kupovine/ rezervacije karata ili pozivom na naš broj. Uslovi povrata novca:

 • Ukoliko otkažete 24h pre zakazanog krstarenja- pun iznos karte
 • Ukoliko otkažete 24h ili kasnije – bez povrata novca

Povrat novca može da traje do 5 radnih dana.

U slučaju da nakon izvršene kupovine bude utvrđeno da je omaškom na sajtu označena pogrešna cena (pr.umesto 1.000 dinara, napisano 100 dinara), nastojaćemo da Vas u što kraćem roku obavestimo o uočenoj grešci. U ovom slučaju možete da platite ispravan iznos ili da odustanete od porudžbenice.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Većem delu našeg sajta možete pristupiti bez ostavljanja bilo kojih ličnih podataka. Ukoliko odlučite da se registrujete na našem sajtu ili izvršite online rezervaciju / kupovinu karata možemo da tražimo sledeće podatke: ime, prezime, mesto prebivališta, datum rođena, e-mail adresu, kontakt telefon, kao i druge podatke koje nam dobrovoljno poverite. U slučaju da do kraja izvršite registraciju ili online rezervaciju na našem sajtu, smatraće se da ste dali izričit pristanak na prikupljanje podataka o ličnosti. Registracija na sajtu se sprovodi isključivo u svrhu rezervacija vožnji brodom ili u neku drugu svrhu koja je usko povezana sa delatnošću vlasnika sajta. Lične podatke, uz Vaš pristanak, možete ostaviti ukoliko učestvujete u anketama ili istraživanjima radi poboljšanja funkcionisanja sajta, u nagradnim igrama, dodavanja na mailing listu i u sličnim situacijama. Svi prikupljenji podaci o ličnosti se tretiraju kao poveriljivi, čuvaju i obezbeđuju na adekvatan način koji onemogućava neovlašćeno preuzimanje, te se trudimo da Vaši podaci budu obezbeđeni na najvišem mogućem nivou koji moderna tehnologija dozvoljava. Međutim u slučaju upada trećih lica (“hakovanje) u računarski sistem ili servere, ili izvršenje bilo kog drugog krivičnog dela od strane trećih lica, ne odgovaramo za eventualno pričinjenju štetu koja je posledica neovlašćenog upada ili izvršenja krivičnog dela . Svi zaposleni koji rade na održavanju i ažuriranju sajta, su obavezani da prikupljene podatke čuvaju kao poslovnu tajnu, a pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

U skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i u skladu Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), imate pravo na punu pravnu zaštitu Vaših podataka, a naročito da:

 • Zahtevate informaciju da li obrađujemo podatke i koju radnju obrade vršimo; koje podatke obrađujemo; od koga su prikupljeni podaci, odnosno ko je izvor podataka; u koje svrhe obrađujemo podatke; po kom pravnom osnovu obrađujemo i koristimo podatke; u kojim zbirkama podataka se nalaze prikupljeni podaci; ko su korisnici podataka; koje podatke, (koje vrste podataka) se koriste i u koje svrhe; kome se podaci prenose, koji podaci, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu se podaci prenose; u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju i čuvaju.
 • Zahtevate da Vam se stavi na uvid prikupljeni podaci. Pravo uvida obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka. Pravo na kopiju prikupljenih podataka, te smo dužni da Vam izdamo kopiju, u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi Vam u obliku u kome se informacija nalazi bila nerazumljiva, o Vašem trošku.
 • Zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
 • Zahtevate brisanje podataka ukoliko: svrha obrade nije jasno određena, izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu, svrha obrade je ostvarena (podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe), način obrade je nedozvoljen; podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi, podatak je netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim, podatak se obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 • Zahtevate prekid i privremenu obustavu obrade, ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.
 • Opozovete pristanak na prikupljanje podataka, datog prilikom registracije na našem sajtu ili u drugim predviđenim slučajevim. U slučaju opoziva, svi prikupljeni podaci će biti odmah uništeni. U slučaju opoziva, postoji obaveza da nadoknadite opravdane troškove i štetu, a u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva, obrada podataka je nedozvoljena i posle opoziva pristanka neće biti sprovođena.

Obaveštavamo Vas i izričito napominjemo sledeće:

 • Lične podatke prikupljamo isključivo od lica na koga se podaci odnose. Strogo je zabranjeno ostavljanje podataka trećih lica, osim uz njihovu izričitu saglasnost. U slučaju da iz bilo kog razloga dođemo u posed ličnih podataka lica koja nam te podatke nije dala uz svoj izričit pristanak, takvi podaci će odmah biti uništeni na odgovarajući način i preduzećemo odgovarajuće zakonske korake.
 • Pravni osnov po kom priklupljamo podatke o ličnosti je isključivo izričita saglasnost lica koje daje svoje podatke.
 • Jedini korisnik prikupljenih podataka je Jahting klub “KEJ”, te se prikupljeni podaci ne prosleđuju bilo kom trećem licu. Pristup prikupljenim podacima imaju isključivo zaposleni na održavanju sajta, koji su dužni da sve prikupljene podatke čuvaju kao poslovnu tajnu na neograničen vremenski period, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.
 • Pravo na obaveštenje, uvid i kopiju se može ograničiti u sledećim slučajevima: traži se obaveštenje o podacima za koje postoji obaveza unošenja u javnu knjigu (registar) ili obaveza činjenja podataka javnim; zloupotrebljava se pravo na obaveštenje, uvid i kopiju; već ste upoznati o vrsti prikupljenih podataka ili ste već o istim podacima dobili obaveštenje, izvršili uvid ili primili kopiju podataka; ukoliko bi davanja obaveštenja, uvida ili kopije onemogućilo da vršimo poslove iz svog delokruga; obaveštenjem bi se učinio dostupnim podatak za koji je zakonom, drugim propisima ili aktima zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao tajna, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom; obaveštenjem bi se ozbiljno ugrozila privatnost ili važan interes lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet;
 • Dužni smo da nadležnim državnim institucijamam, na njihov zahtev, dostavimo pojedinačne prikupljene podatke u slučaju ozbiljnog ugrožavanja interesa nacionalne i javne bezbednosti, odbrane zemlje, ili radi sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela, ili zbog ozbiljnog ugrožavanja važnog privrednog ili finansijskog interes države;
 • Pravo na uvid je isključeno, dok traje obustava obrade, ukolikoje obrada podataka obustavljena na zahtev lica čiji se podaci obrađuju.
 • U slučaju da ste maloletno lice, rezervaciju na našem sajtu možete izvršiti samo uz pisanu saglasnost zakonskih zastupnika, te Vas molimo da ukoliko nemate saglasnost da nam ne ostavljate Vaše podatke.

UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)

Ovim putem Vas obaveštavamo da naš sajt koristi tzv. “kolačiće”, poznate još i kao “cookies”. “Cookies” su mali tekstualni fajlovi koje internet pretraživač čuva na Vašem računaru i kojima kasnije možemo pristupiti, odnosno kojima možemo pristupiti kada Vi pristupite našem sajtu ili otvorite mail koji smo Vam poslali. “Cookies” služe da se indetifikujete prilikom kasnijih poseta našem sajtu, i oni su dodeljeni Vama i može ih čitati samo server u domenu koji je izdao taj “cookie”. Većina internet pretraživač je podešena tako da automatski prihvata sve “cookies”, stoga ukoliko ne želite da automatski prihvatite “cookies”, potrebno je da podesite Vaš internet pretraživač tako da ne prihvata automatski “cookies”. Podešavanje ove opcije zavisi od toga koji internet pretraživač koristite, a više informacija možete da dobijete pregledom sekcije Help/Pomoć na internet pretraživaču ili na zvaničnim web prezentacijama pretraživača koji koristite. U slučaju da je Vaš internet pretraživač podešen da automatski prihvata “cookies”, smatraćemo da ste saglasni sa upotrebom ovih “kolačića”. Napominjemo da ukoliko ne prihvatate “cookies”, neke funkcije našeg sajta mogu Vam ostati nedostupne.

Kolačiće koristimo kako bismo Vama obezbedili bolje i jednostavnije snalaženje na našem sajtu, pružili bolju uslugu i učinili Vam sadržaj na našem sajtu dostupnijim. Koršćenjem “kolačića” saznajemo šta Vas i druge posetioce zanima na nešem sajtu, te u zavisnosti od interesovanja možemo prilagoditi sajt, koji će Vama i drugim korisnicima biti prisupačniji. Takođe, “kolačiće” upotrebljavamo radi statističke analize o posećenosti sajta i radi optimizacije oglašavanja. U svakom momentu možete obrisati “kolačiće”, u odgovarajućoj sekciji Vašeg internet pretraživača.

Na sajtu postoji opcija da delite sadržaj (“share”) sa našeg sajta na društvenim mrežama. U slučaju da iskoristie ovu opciju, istu je moguće iskoristiti samo korišćenjem “kolačića” i povezivanjem sa našim nalozima na društvenim mrežama.

Hvala Vam što ste posetili naš sajt i što koristite naše usluge.

Vaš Jahting klub “KEJ”